Privacystatement

Versie: september 2019.

Wij (Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe) nemen privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacywet”) daaraan stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen en verwerken en het naleven van de Privacywet (de Privacywet noemt dit ‘verwerkingsverantwoordelijke’).

Wij informeren de personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken graag over hoe wij met die persoonsgegevens omgaan, en welke rechten deze personen hebben. Wij delen nooit informatie met andere partijen als wij daar geen toestemming voor hebben.

Toestemming

De door mij ingevoerde gegevens mogen gedeeld worden met betrokken partijen zoals; St. Welzijn, St. Leergeld, buurtsportcoaches en leden van het sociaal team in mijn gemeente.